νεωρίδιον

νεωρίδιον
νεωρίδιον, τὸ (Α) [νεώριον]
υποκορ. τού νεώριον*.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”